Najczęstsze pytania i problemyPytania i odpowiedzi do programu KDR

Praca dla kilku podmiotów

P: Otrzymałem dwa kody od różnych podmiotów, czy powinienem zainstalować program dwukrotnie?

O: Wychodząc naprzeciw tym użytkownikom programu KDR, którzy używają go posiadając kilka kodów aktywacyjnych (na rzecz różnych podmiotów) w tegorocznej wersji programu wprowadziliśmy pojęcie tzw. tożsamości. Posiadając kilka kodów aktywacyjnych będzie można aktywować program każdym z nich i pracować na nim “na każdym kodzie” - oddzielnie. Na początku programu będzie to wymagało wybrania odpowiedniej tożsamości. Obecnie testujemy tę funkcjonalność.

R: Aby dodać nową tożsamość do aktualnie używanego KDR należy po otwarciu programu przejść w okienku Zarządzanie jednostkami do zakładki Narzędzia w menu i z listy rozwijanej przycisku O programie wybrać Dodaj tożsamość.

Po kolejnym uruchomieniu programu należy w nowym okienku wybrać opcję nowa tożsamość a następnie aktywować program nowym kodem. Od tej pory każde uruchomienie programu poprzedzone będzie wyborem tożsamości.

Dane badanych jednostek, użytkowników i hasła NIE są współdzielone między tożsamościami.

Praca kilku osób na jednym stanowisku

P: Chciałbym aby na jednym komputerze mogła pracować więcej niż jedna osoba (logując się na swoje dane). Czy jest to możliwe?

O: Domyślne działanie programu KDR przewiduje, że na każdym komputerze pracować będzie jedna osoba. Stąd też podczas pierwszego uruchomienia programu podaje się dane tylko jednego użytkownika. Ponieważ jednak dane użytkowników przechowywane sa w chmurze, to istnieje możliwość zalogowania się i pracy na komputerze innego użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość dodania kolejnych użytkowników bez potrzeby kolejnej instalacji programu. W tym celu w okienku jednostek należy wybrać z zakładki Narzędzia opcję Użytkownicy. Dodawanie nowych użytkowników (i usuwanie/edycja istniejących) wymaga podania czerwonego kodu.

Do czego służy kod czerwony?

Program dostarczany jest wraz z kodami aktywacyjnymi oraz tzw. kodem czerwonym. Jest to dodatkowy kod, którego użycie jest wymagane do funkcji zaawansowanych lub przeznaczonych do działań administracyjnych. Kod czerwony jest krótszy od kodu aktywacyjnego i rozpoczyna się od litery R.

Podgląd dokumentów jednostki spoza programu KDR

P: Próbuję otworzyć dokumenty jednostki poza programem KDR. Niestety ani dokumenty Worda ani Excela nie dają się otworzyć w tych programach. Dlaczego?

O: Wszystkie dokumenty jednostki ze względów bezpieczeństwa są szyfrowane. Z tego powodu ich otwarcie jest możliwe jedynie z programu KDR. Jedynie pliki użytkownika mogą zostać z programu wyksportowane do postaci możliwej do otwarcia w zewnętrznych programach.

Reinstalacja programu i założone w nim jednostki

P: Czy odinstalowanie programu lub instalacja nowej wersji kasuje założone jednostki?
O: Nie. Podobnie jak w poprzednich latach odinstalowanie programu lub jego aktualizacja nie powoduje usunięcia jednostek.

Dodawanie poza programem własnych plików do jednostki

P: W poprzednich wersjach mogłam dodawać pliki poza programem do katalogów przechowujących jednostki, teraz po dodaniu nie widze ich w programie.
O: Ze względów bezpieczeństwa wszystkie dane są szyfrowane i dodawanie plików poza programem nie jest możliwe.

Aktualizacja programu

P: Dowiedziałam się, że jest dostępna nowa wersja programu. Jak pobrać aktualizację?
O: Program podczas uruchamiania sprawdza dostępność aktualizacji poprzez połączenie z serwerem KDR. Jeśli użytkownik nie ma połączenia z internetem, to oczywiście takie sprawdzenie nie nastąpi. Aby ręcznie sprawdzić, czy dysponuje się aktualną wersją programu oraz która to wersja, należy w okienku jednostek przejść w menu do zakładki Narzędzia i wybrać opcją O programie. W nowym okienku pojawi się numer wersji oraz m.in. przycisk do sprawdzenia dostępności aktualizacji.

Informacje o zagrożeniu zgłaszane przez program antywirusowy

P: Mój program antywirusowy (Kaspersky) zgłasza, że KDR zawiera niebezpieczny kod. Co to oznacza?
O: Oprogramowanie antywirusowe wyposażone jest w moduły tzw. analizy heurystycznej, które próbują znaleźć zagrożenia ze strony zainstalowanych programów na podstawie ich działań. Niestety często alarmy dotyczą programów nie będących w rzeczywistości zagrożeniem. Program KDR podczas pracy m.in. szyfruje pliki, zapisuje informacje w rejestrze i te operacje mogą wydać się podejrzane. Należy zignorować komunikat i tak ustawić program antywirusowy, aby uznał program KDR za zaufany. Program KDR rozpowszechniany jest w postaci podpisanego instalatora. Podpis gwarantuje, że pochodzi on bezpośrednio od producenta i nie został zmodyfikowany/zainfekowany w drodze na komputer użytkownika.

Komunikaty

K: Plik użytkownika w formacie xls(x) zostanie otwarty w wewnętrznym edytorze. Może to spowodować utratę niektórych informacji. Czy kontynuować?
O: Wewnętrzny edytor plików używany w programie KDR posiada ograniczoną funkcjonalność obsługi plików w formacie MS Excel. Z tego powodu otwarcie pliku użytkownika, a następnie jego zapis z poziomu tego edytora może spowodować utratę części informacji w nim zawartych, np. wykresów lub makr.

Błędy

Błąd nieznanego wydawcy

P: Podczas instalacji program podaje, że jest od nieznanego wydawcy, co robić?

O: Instalator programu KDR jest podpisany cyfrowo. Jeżeli podczas instalacji pojawia się komunikat o nieznanym wydawcy, oznacza to, że instalator jest uszkodzony. Ma to miejsce, gdy pendrive, z którego pochodzi plik jest uszkodzony lub podczas pobierania z internetu nastąpiło przekłamanie (inną ewentualnością jest występowanie wirusa na komputerze).

R: Należy odinstalować aktualną wersję (jeżeli została zainstalowana), pobrać aktualną wersję programu z adresu: https://kdr.ufin.pl/setup/setup.exe i zainstalować ponownie.

Import danych

P: Jeden z moich współpracowników wyeksportował jednostkę z programu i mi ją przesłał. Nie mogę jej zaimportować. Co się stało?
O: Prawdopodobnie macie Państwo ustawione różne hasła szyfrowania jednostek, lub jedna osoba ma hasło, a druga go nie zdefiniowała. Hasło szyfrowania jednostek jest podawane raz, podczas pierwszego uruchomienia programu, zaraz po jego aktywacji oraz definicji użytkownika.
Ponieważ hasło raz podane służy również do szyfrowania lokalnego jednostek, to w obecnej wersji programu nie jest łatwo je zmienić (jednostki na dysku są nim zaszyfrowane). Reinstalacja programu pozwoli na zmianę hasła ale zablokuje dostęp do utworzonych juz jednostek.
Możemy pomóc w zmianie hasła przeszyfrowując istniejące jednostki po naszej stronie.