KDR     

KDR to program stworzony z myślą o biegłych rewidentach. Jest to nowoczesne narzędzie przeznaczone dla użytkowników szukających rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w sposób sprawny i zgodny z Międzynarodowymi Standardami Badania.

KDR powstał w celu wspierania biegłych rewidentów w procesie dokumentowania badania sprawozdania finansowego. Jego wykorzystanie ma znaczący wpływ zarówno na przyspieszenie procesu badania dzięki automatyzacji, jak i wsparcie w obszarze identyfikacji ryzyka, wyboru próby, uzgodnienia zestawienie obrotów i sald oraz wiele innych. Podstawowe cechy:

 • zgodność z Międzynarodowymi Standardami Badania
 • PDP – program doboru próby
 • USF – program do uzgodnienia sprawozdania finansowego
 • identyfikacja i ocena ryzyka
 • zrozumienie jednostki
 • testy kontroli
 • automatyczna analiza wskaźnikowa i przegląd analityczny
 • procedury badania

NARZĘDZIA

W program KDR wbudowane są dwa dodatkowe programy przyśpieszające i podwyższające jakość badania sprawozdania finansowego:

 • PDP - Program Dobór Próby
 • USF – Uzgodnienie Sprawozdania Finansowego
PROGRAM DOBORU PRÓBY
Program dokonujący wyboru próby wraz z wylosowaniem pozycji na podstawie zapisów na kontach. Program opiera się na matematycznej metodzie stratyfikowanej (warstwowej) i pozwala na wybór próby bazując na istotności oraz określonemu ryzyku. Wygenerowana próba przenoszona jest do dokumentacji z badania wraz z pełnymi danymi statystycznymi.
PROGRAM DO UZGODNIENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Program do uzgadniania zestawienia obrotów i sald do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Program daje możliwość na stworzenie i weryfikację bilansu oraz rachunku zysków i strat po zaimportowaniu danych z zestawienia obrotów i sald. Program generuje tabele wiodące do poszczególnych obszarów badania.


POBIERZ PROGRAM KDR

Do działania wymagane jest zamówienie klucza autoryzacyjnego

POBIERZ

WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMU KDR

minimalne

 • komputer z procesorem o zegarze 2 GHz
 • system operacyjny Windows 7
 • 2 GB pamięci RAM
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku (*)


zalecane

 • komputer z procesorem klasy i5 o zegarze 2,4 GHz
 • system operacyjny Windows 10
 • 4 GB pamięci RAM
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku (*)


(*) ilość wolnego miejsca zależy od ilości utworzonych jednostek oraz ilości i wielkości załączonych plików użytkownika

ZAMÓWIENIE PROGRAMU KDR

Program można zamówić telefonicznie - tel. 42 630 14 10 lub mailem - sekretariat@ufin.pl

WSPARCIE TECHNICZNE PROGRAMU KDR

Wsparcie techniczne: sekretariat@ufin.pl